Адвокатське Об’єднання «Асоціація Корпоративних і Приватних Адвокатів» входить до складу групи компаній Корпорації «Богдан» та здійснює адвокатську діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів. Основною метою діяльності об’єднання є забезпечення здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі громадянам України, іноземним громадянам, особам без громадянства, юридичним особам.

Група адвокатів, що є учасниками об’єднання, здійснюють наступні види юридичної діяльності:

  1. Надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;
  2. Складання заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
  3. Захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
  4. Надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;
  5. Представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;
  6. Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;
  7. Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
  8. Надання правової допомоги під час виконання, відбування кримінальних покарань та здійснення інших видів адвокатської діяльності, не заборонених законом.